Decizie ANAF calcul taxa de timbru de mediu

Pentru a putea înmatricula sau transcrie un autovehicul ce nu are această taxă achitată este nevoie să prezentați la ghișeul de înmatriculări auto decizia de calcul a timbrului de mediu de la ANAF, pe lângă dovada plății acestei taxe și restul documentelor solicitate. Mai multe detalii despre restul documentelor pe Acte inmatriculare auto.

Așadar, persoanele fizice şi juridice trebuie să depună la sediul ANAF de care aparțin următoarele documente pentru a obține decizia de calcul a taxei auto de timbru de mediu:

Cerere ANAF privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.

Cererea trebuie însoţită de următoarele documente, prezentate în copie şi original:

– Cartea de identitate a autovehiculului; în cazul autovehiculelor rulate/achiziţionate din alte state, documentul de înmatriculare românesc sau străin unde este înscrisă data primei înmatriculări şi, după caz, traducerea acestuia de către un traducător autorizat;
– Actul de identitate al proprietarului în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înregistrare fiscală pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere și al împuternicitului, după caz;
– Factura de achiziţie şi/sau contractul de vânzare-cumpărare şi/sau alt document legal de achiziţie al autovehiculului (şi traducerea acestuia, în cazul autovehiculelor achiziţionate din alte state);
Declaraţia pe propria raspundere privind rulajul mediu anual al autovehiculului, în cazul autovehiculelor rulate;
– Procură notarială sau împuternicire avocaţială pentru persoana desemnată doar de solicitantul persoană fizică în vederea depunerii cererii/ridicării deciziei privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule. Pentru persoane juridice este nevoie de o împuternicire din partea reprezentantului legal al acesteia.

În ceea ce privește Declaraţia pe propria raspundere privind rulajul mediu anual al autovehiculului, în cazul autovehiculelor rulate, facem precizarea că se calculează prin împărțirea numărului de kilometri afișați pe bordul autovehiculului la numărul de ani vechime ai autovehiculului calculați de la data primei înmatriculări.

După ce ați ridicat decizia de calcul a taxei auto de timbru de mediu de la ANAF și ați achitat-o trebuie să mai aveți puțină răbdare înainte de a merge la ghișeul de înmatriculări auto deoarece înmatricularea pentru autovehiculele la care trebuie să se plătească timbrul de mediu se va face numai după confirmarea ANAF a achitării acestei taxe iar confirmarea ANAF se transmite electronic în minim 48-72 de ore!